logo_

Privacy

Tegeltopper.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Tegeltopper.nl, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken. Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Tegeltopper.nl deze informatie vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.